Tilgængelighed

Under denne side kan du finde information om tilgængelighed på museet.

Tilgængelighed på museet

Museets lokaler er i det gamle kapel nær psykiatrisk sygehus ved Brønderslev. På grund af pladsforholdene er det kun i mindre omfang muligt at færdes med kørestol og rollatorer.


Varighed

Varigheden af en guided rundvisning er cirka en time og der er begrænsede muligheder for at sidde ned for folk med gangbesvær.


Sprog

Audio-guides og skiltning er på dansk. Guidecard som udleveres er oversat til engelsk og tysk.


Amme- og puslerum

På nuværende tidspunkt er der ikke amme- og puslerum tilgængelige.


Toiletter

Der er på nuværende tidspunkt ikke handicaptoiletter tilgængelige, dog er der almindelige toiletfaciliteter indenfor. Det bemærkes her at disse toiletter er kønsneutrale.


Mulighed for spisning

I sommerperioden er det muligt at medringe egen madpakke og spise den udenfor vores lokaler, hvor der stilles borde og bænke op til dette formål. Mad må ikke medbringes indenfor på museet.

Til top

Besøg museet

Få indblik i, hvordan man opfattede og behandlede psykiske sygdomme helt tilbage i middelalderen.