Bag museet begynder et mindre skovområde med stier, hvor du er velkommen til at trave en tur. I skovområdet findes en indhegning, med rådyr og påfugle.
Ved sygehusets servicebygning findes en god legeplads som gerne må benyttes.
Foran selve museumsbygningen vil der i sommerperioden være opstillet borde og bænke, hvor man kan indtage medbragt mad og drikke før eller efter museumsbesøget.

Såfremt en større gruppe f.eks. en forening ønsker at besøge museet, kan der - i nærliggende lokale - arrangeres et psykiatrihistorisk foredrag, der knytter sig til museets udstillinger. Efterfølgende besøges museet fordelt i 2-3 grupper. Varighed i alt godt 2 timer. Betaling efter gældende takst.

På grund af pladsforholdene er der kun i mindre grad mulighed for at færdes med kørestole. Det samme gælder i nogen grad rollatorer. Hvis du som bruger af kørestol eller rollator ønsker at besøge museet, vil det være en god ide at træffe nærmere aftale på forhånd.

Følgende to, mindre "fokusudstillinger" kan i tiden ses i Museet: "Far og søn" - om Nordjyllands første psykiatriske overlæge og ikke mindst om hans søn der udviklede sig til en kendt forfatter.
"Det barske liv i middelalderens og renæssancens Daarekister - og i cellerne ved Aalborg Daareanstalt i 1800-tallet". Du kan se, hvad daarelemmerne spiste maden af, plancher om den daglige kost gennem tiderne og se flere "afstraffelses- og opdragelsesredskaber".

Der er flere separatudstillinger:

Hjernesamlingen
Her er der ophængt jubilæumskrift for 75 året om dette, hvor der oplyses om, hvorfor man udtog hjerner, forskning m.m. og hvor hjernerne nu befinder sig.

Distriktspsykiatri

Behandlingsmetoder i svundne tider

Biograf på Statshospitalerne

”Brudstykker af et liv som plejer i 36 år.” Det omhandler Bent Thyrrestrup, der i 33 år var kapelplejer og de opgaver, som var forbundet dermed bl. a. i sektionsafdelingen.
Bent Thyrrestrup

”Hospitalsbetjentens arbejde”
psyk cykel

Andre udstillinger.
3 Monarker og sindssygdomme.