Det lille museum - for stort er det ikke - vil byde dig på en rejse gennem psykiatriens og de sindslidendes historie fra den fjerneste oldtid, gennem middelalderen, op gennem oplysningstiden, videre ind i perioden under "Statens Sindssygevæsen" og endelig gennem den nyere tid, vor tid, for at tage sin afslutning med socialpsykiatriens indtog.

Den sidste del af udstillingen vil i vekslende grad være relateret til de to nordjyske Statshospitaler, som de hed dengang, i henholdsvis Brønderslev og Aalborg samt det tidligere hospitalsplejehjem "Visborggaard".