Godt 5 år og hundredvis af timer har det taget en gruppe tidligere psykiatriansatte ildsjæle at opbygge Psykiatrihistorisk Museum. 

Museet er i overvejende grad finansieret af private bidrag, og arbejdet er udført helt og fuldt af ulønnet arbejdskraft. 

Lokalerne - et tidligere begravelseskapel - er velvilligt stillet til rådighed af Psykiatrien i Region Nordjylland.

En styregruppe nedsat af "Foreningen af tidligere ansatte i Psykiatrien" forestår tilsynet med og driften af museet. 

Museet blev indviet i sommeren 2016.